BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Załoga ORP Lech wydobywa szczątki płetwonurka
26.06.2019
W dniach 24-25 czerwca, okręt ratowniczy ORP Lech realizował zadanie wydobycia szczątków płetwonurka w pobliżu wraku statku Wilhelm Gustloff. Czynności zostały przeprowadzone na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Port Wojenny w Gdyni, ORP Lech opuścił w poniedziałek 24 czerwca w godzinach porannych. Po zajęciu rejonu zalegania wraku, marynarze wykorzystując sonar przeprowadzili sprawdzenie dna i potwierdzili pozycję zalegania jednostki. Następnie przystąpili do rozstawienia tzw. kotwicowiska redowego pozwalającego na umiejscowienie jednostki ratowniczej bezpośrednio nad wrakiem i stwarzającego jednocześnie dogodne warunki do prowadzenia prac podwodnych. Kolejny etap pracy marynarzy polegał na przeprowadzeniu weryfikacji pozycji ciała nurka. Następnie nurkowie Marynarki Wojennej przystąpili do prowadzenia nurkowych prac podwodnych w ramach których podjęli ciało nurka, które zostało przekazane na łódź z gdańskiego Komisariatu Wodnego Policji.

 

GALERIA

 

***

 
ORP Lech to duży okręt ratowniczy przystosowany do wykonywania zadań ratowniczych, w tym poszukiwania i ewakuacji rozbitków. Okręt może, samodzielnie i współdziałając z jednostkami nawodnymi i lotniczymi, udzielać pomocy innym statkom i okrętom w zakresie zwalczania przecieków, awarii systemu wodnego, holowania i ściągania z mielizny oraz walki z pożarami, a także w zakresie medycznym. Jednostka przystosowana jest do zadań z zakresu patrolowania i kontroli statków w ramach blokad morskich, międzynarodowego embarga oraz na rzecz gospodarki morskiej. ORP Lech prowadzi prace podwodne na głębokościach do 60 metrów, a przy wykorzystaniu mieszanek oddechowych - nawet do 100-120 metrów. Dzięki temu może udzielać pomocy zanurzonym okrętom podwodnym oraz wydobywać z dna morskiego przedmioty o masie do 7 ton. Posiada ekologiczne systemy oczyszczania fekaliów oraz obojętne dla środowiska systemy przeciwpożarowe.

W maju 2003 roku ORP Lech prowadził prace podwodne na transportowcu Goya, a następnie w sierpniu tego samego roku uczestniczył w pracach wydobywczych wraku samolotu SU-22. W 2007 roku przeprowadził inspekcję wraku lotniskowca Graff Zeppelin, a dwa lata później badał przyczyny i okoliczności katastrofy kutra WŁA – 127 oraz współpracował z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku w pracach na Zbożowcu z XVII / XVIII wieku.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych