BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Święto Marynarki Wojennej - finał Święta Morza
28.06.2019
W niedzielę, 30 czerwca, przypada Święto Marynarki Wojennej, które zgodnie z tradycją jest finałem Święta Morza. Obchodzone jest od ponad 90 lat i nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności na Bałtyku.

 

GALERIA

Uroczysty capstrzyk z okazji Święta MW RP

Wielka gala banderowa na okrętach MW

Uroczystości na cmentarzu MW

Uroczysta msza św. w intencji Marynarki Wojennej

Uroczysty apel z okazji święta Marynarki Wojennej

Piknik Marynarski z okazji Święta MW


Uroczystości z asystą honorową MW, festyn marynarski oraz pokazy okrętów i sprzętu wojskowego będzie można zobaczyć w dniu tegorocznego Święta Marynarki Wojennej w Gdyni. Z okazji święta marynarze podniosą na okrętach wielką galę banderową oraz wezmą udział w uroczystościach upamiętniających tradycje i historię polskich sił morskich. Obchodom towarzyszyć będą „morskie” atrakcje dla społeczeństwa oraz uroczyste wręczenie sztandaru najmłodszej jednostce MW - Morskiej Jednostce Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego.

 

Sztandar Morskiej Jednostki Rakietowej im. Komandora Zbigniewa Przybyszewskiego został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, którego członkiem i głównym fundatorem były Wojskowe Zakłady Elektroniczne S. A. w Zielonce. Sztandar ufundowano również dzięki pomocy finansowej przyjaciół i partnerów społecznych Morskiej Jednostki Rakietowej: firmie Kongsberg Defence Sp. z o. o., władzom miasta Hel, Helskiemu Kompleksowi Muzealnemu i Stowarzyszeniu Przyjaciele Helu, władzom samorządowym gminy Gniewino, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz innym miłośnikom Morskiej Jednostki Rakietowej.
Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostaną wnuczka patrona MJR Janina Bogusławska – Narloch i kmdr dypl. rez. Stanisław Koryzma - orędownik idei powstania jednostki.


Nadanie sztandaru to szczególne wyróżnienie, a także wyraz zaufania oraz szacunku jakim darzą żołnierzy nie tylko przełożeni, ale również władze samorządowe i społeczeństwo Helu. To akt docenienia współczesnej roli jednostki w systemie obrony wybrzeża i szacunku oraz oddania dla dziedzictwa tradycji przejętych i kultywowanych przez marynarzy Morskiej Jednostki Rakietowej.

 

 ***

 W ostatni weekend czerwca przy nabrzeżu Skweru Kościuszki w Gdyni zacumują i zostaną udostępnione do zwiedzania trzy okręty:

 • podwodny ORP Orzeł,
 • transportowo - minowy ORP Kraków,
 • ratowniczy ORP Zbyszko.

Na pokłady jednostek będzie można wejść w sobotę (w godzinach 10:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00) oraz niedzielę (w godzinach 14:00 – 18:00).

Natomiast Okręt – Muzeum ORP Błyskawica będzie można zwiedzić bezpłatnie odwiedzić w sobotę i niedzielę w godzinach 14:00 – 18:00.


UWAGA!
 
Na pokład okrętu podwodnego mogą wchodzić dzieci, które ukończyły 10 lat. Podyktowane jest to warunkami bezpieczeństwa. Ponadto na okręcie obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia materiałów niebezpiecznych, bagaży, toreb, plecaków i dużych przedmiotów. Nie będzie można robić zdjęć ani rejestrować materiałów video.
 


ŚWIĘTA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

 PROGRAM OBCHODÓW

sobota, 29 czerwca
 • 19:00 – 20:30 – uroczysty capstrzyk z okazji święta Marynarki Wojennej, w tym:
  - uroczysty przemarsz pododdziałów (trasa przemarszu będzie wiodła ulicami: 3 Maja – 10 Lutego – Pułaskiego – Waszyngtona Skwer Kościuszki – Pomnik Polska Morska);
  - złożenie znicza przy tablicy pamiątkowej poświęconej oficerom polskiej Marynarki Wojennej (ul. 10 Lutego);
  - złożenie znicza pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego (ul. Pułaskiego);
  - złożenie znicza pod tablicą 100-lecia Marynarki Wojennej (ul. Waszyngtona);
  - uroczystości przy pomniku Polska Morska na Skwerze Kościuszki (wystąpienia okolicznościowe, odczytanie Apelu Pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek kwiatów, defilada pododdziałów).

 

niedziela, 30 czerwca

 

 • 08:00 – uroczyste podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej;
 • 08:30 – złożenie wiązanek kwiatów w panteonie bohaterów Marynarki Wojennej (Cmentarz MW w Gdyni – Oksywiu);
 • 09:30 – uroczysta msza św. w intencji Marynarki Wojennej w Kościele Garnizonowym w Gdyni – Oksywiu (ul. Śmidowicza);
 • 12:00 – uroczysty apel z okazji święta Marynarki Wojennej połączony z wręczenieniem sztandaru Morskiej Jednostce Rakietowej (odczytanie aktu ufundowania sztandaru, wbicie gwoździ honorowych i pamiątkowych, poświęcenie sztandaru, odczytanie aktu nadania i wręczenie sztandaru, salut świąteczny z pokładu ORP Błyskawica, defilada pododdziałów);
 • 14:00 – 18:00 – Festyn Marynarski (Molo południowe – okolice Akwarium Gdyńskiego) – możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego (rakietowego, saperskiego, minerskiego, hydrograficznego, przeciwlotniczego oraz ratowniczego), występy artystyczne, stanowiska promocyjne, grochówka.
Program Festynu Marynarskiego:

 

 • 14:00 – 14:10 rozpoczęcie festynu;
 • 14:15 – 15:15 Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej;
 • 15:15 – 15:30 Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej;
 • 15:40 – 15:50 Quiz o morzu i Marynarce Wojennej;
 • 15:50 – 16:20 Występ Zespołu Wokalnego Klubu MW;
 • 16:20 – 16:30 Quiz o morzu i Marynarce Wojennej;
 • 16:35 – 16:55 Występ zespołu tanecznego BE4ART z Klubu Marynarki Wojennej;
 • 17:00 – 18:00 Występ kół wokalnych Klubu 3. Flotylli Okrętów;
 • 18:00 – 18:10 Zakończenie festynu.

 

***

 

Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania (niszczenia, obezwładniania) nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich (Punktów Bazowania, Punktów Manewrowego Bazowania) Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znacząca rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego. Zdolny jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach obronnych. Miejscem stałej dyslokacji MJR są Siemirowice.


***

 

Tradycja obchodów Święta Morza sięga przełomu XVIII i XIX wieku i wywodzi się z obrzędów kaszubskich. Obrzędy te miały zawsze charakter ludowy, nigdy państwowy. Podkreślały jednak związek ludności polskiej z morzem. Pomysł obchodów Święta Morza zrodził się w 1932 roku w Gdyni. Jego autorem był Andrzej Wachowiak, członek gdyńskiego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, który zaproponował, aby pod koniec czerwca każdego roku, uroczyście święcić kutry i łodzie rybackie. Inicjatywa Andrzeja Wachowiaka, jak się później okazało, przerodziła się w obchodzone dorocznie uroczystości poświęcone morzu. Przed wybuchem II wojny światowej Święto Morza lub inaczej Dni Morza, obchodzone były ośmiokrotnie, przede wszystkim w Gdyni. W czasie wojny i okupacji tradycje obchodów kontynuowane były w tajemnicy, a na okrętach polskiej Marynarki Wojennej niekiedy dni te przypadały na okres wojennych zmagań na morzu. Po wojnie uroczystości odbywały się także w innych miastach polskiego wybrzeża, m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Słupsku, Ustce, Władysławowie, Świnoujściu i Sopocie. Święto MW po raz pierwszy obchodzono 10 lutego 1928 roku, jako nawiązanie do zaślubin Polski z morzem. W kolejnych latach obchodów marynarskiego święta nie przerwała nawet wojna. Z należytym szacunkiem tradycje podtrzymywano bowiem na polskich okrętach, które walczyły u boku aliantów. Po wojnie, Święto MW, zostało ustanowione na ostatnią niedzielę czerwca jako finał obchodów Święta Morza.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych