BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
25 lat Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego MW
02.07.2019
Setki opracowań, druków i wydawnictw specjalistycznych, książek marynistycznych, miesięczników oraz dokumentów nieodzownych w pracy jednostek Marynarki Wojennej to bilans 25-letniej pracy Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego Marynarki Wojennej.

W poniedziałek, 1 lipca, jednostka obchodziła srebrny jubileusz działalności.

W Porcie Wojennym w Gdyni, odbyły się uroczyste obchody 25. rocznicy utworzenia Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego Marynarki Wojennej. Uroczystości 25-lecia rozpoczął kierownik Cezary Braciszewski od przypomnienia historii od czasu powstania i rozwoju Zespołu do dnia dzisiejszego.
W obchodach uczestniczył dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec. Dowódca Gdyńskiej Flotylli podziękował pracownikom Zespołu, za profesjonalnie wykonywanie postawionych przed nimi zadań oraz życzył wielu lat owocnych działań na rzecz Marynarki Wojennej.
W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele dowództwa 3. Flotylli Okrętów oraz byli pracownicy tej zasłużonej instytucji morskiego Rodzaju Sił Zbrojnych. Przypomniano 25-letnie dokonania jubilatki. Były gratulacje, życzenia i wyróżnienia.


 

GALERIA

***


Zespół Redakcyjno-Wydawniczy Marynarki Wojennej (ZRW MW), jako samodzielna jednostka został powołany 1 lipca 1994 r. zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP. Powstał z połączenia Wydziału Wydawniczego i Drukarni Sztabu MW, oraz redakcji czasopism Marynarki Wojennej: Bandera i Przegląd Morski. Od początku istnienia siedziba ZRW MW umiejscowiona została na terenie gdyńskiego portu wojennego. Pierwszym kierownikiem ZRW MW był kmdr Kazimierz Chmielewski. Po nim obowiązki przejął kmdr por. Cezary Braciszewski. Ostatnim kierownikiem jednostki w marynarskim mundurze był kmdr por. Piotr Kowara. Od stycznia 2007 r. ZRW MW kieruje, już jako pracownik wojska, kmdr por. rez. Cezary Braciszewski.

Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW, zajmuje się opracowywaniem i wydawaniem specjalistycznych wydawnictw MW, książek marynistycznych, miesięcznika Bandera i innych dokumentów nieodzownych w pracy jednostek MW. Od 2000 r. Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW posiada odznakę pamiątkową zatwierdzoną przez ministra Obrony Narodowej. W wyniku reorganizacji systemu dowodzenia Wojska Polskiego, od 1 stycznia 2014 r. ZRW MW podporządkowany został dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Obecnie Zespół liczy 23 pracowników.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych