BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Promocja podchorążych V rocznika Akademii Marynarki Wojennej
30.08.2019
W piątek, 30 sierpnia, na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica odbyła się ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski absolwentów V rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Podniesieniem flagi państwowej i odegraniem hymnu państwowego rozpoczęły się uroczystości przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Bezpośrednio po odczytaniu postanowienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy o mianowaniu na stopień podporucznika marynarki podchorążych V roku odbyła się uroczysta promocja oraz złożenie ślubowania przez nowopromowanych oficerów. Odczytana została także informacja o wyróżnieniu najlepszych studentów.


Promowanych zostało 35 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Aktu mianowania dokonał I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora. Nowopromowanym kordziki oficerskie, które od tej pory będą nosić do ubioru galowego, wręczył kmdr prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht. Spośród promowanych 12 podchorążych studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), a 23 na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME).


Uroczysta Promocja


Podczas uroczystej promocji odbyła się także uroczystość ukończenia studiów pierwszego stopnia dla 10 podchorążych z Kataru oraz 15 z Kuwejtu, którzy studiowali na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Zagraniczni podchorążowie otrzymali z rąk Rektora – Komendanta kordzik honorowy Marynarki Wojennej na pamiątkę ukończenia studiów w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.


W uroczystości udział wzięli: I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora, dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski, dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, rektor – komendant - Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodziny studentów AMW.


Promocję uświetniła obecność Orkiestry Reprezentacyjnej MW i kompanii honorowej AMW. Defilada wszystkich pododdziałów, wraz z nowopromowanymi oficerami, zakończyła uroczystość.


***


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest jedyną morską wojskową uczelnią w kraju kształcącą nieprzerwanie od 1922 r. oficerów Marynarki Wojennej. Jest spadkobierczynią chlubnych tradycji całego polskiego morskiego szkolnictwa wojskowego funkcjonującego od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej. Obecnie Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią, która kształci oficerów w zakresie nauk morskich, wojskowych i technicznych. Absolwenci przygotowani są do służby na okrętach i w jednostkach Marynarki Wojennej, do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowej w uczelniach oraz instytucjach Marynarki Wojennej. Studia dla podchorążych realizowane są na trzech wydziałach: Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM) oraz Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME). Od roku 1996 uczelnia kształci również specjalistów cywilnych.


Wręczenie stopnia podporucznika marynarki jest elementem ceremoniału wojskowego nawiązującym do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza. Mianowanie odbywa się przez dotknięcie szablą lewego ramienia, przyklękającego przed generałem na jednym kolanie, podchorążego. Młody oficer wstaje i przyjmuje od generała gratulacje. Wszyscy absolwenci z rąk rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej otrzymają kordziki oficerskie, które od tej pory będą nosić do ubioru galowego. Tradycyjnie promocja oficerska absolwentów Akademii Marynarki Wojennej odbywa się na pokładzie OM ORP Błyskawica. W momencie opuszczania pokładu, nowo mianowanemu oficerowi towarzyszy świst trapowy wykonywany przez 8 marynarzy. Liczba ta jest zarezerwowana dla admirała. Ma ona symbolizować życzenia awansu właśnie do tego stopnia.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych