BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
<i>Morskie kły</i> żegnają dowódcę
30.06.2016
Dzisiaj, w czwartek, 30 czerwca, w Siemirowicach odbyło się uroczyste pożegnanie dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej kmdr. Romana Bubla. Czasowe pełnienie obowiązków dowódcy jednostki powierzono kmdr. por. Mariuszowi Teledze.

Przekazanie obowiązków odbyło się na placu apelowym Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach. W uroczystości uczestniczył szef szkolenia 3. Flotylli Okrętów kmdr Kazimierz Pulkowski, pododdziały i kadra sztabu MJR oraz zaproszeni goście. Uroczysty charakter przekazania obowiązków podkreślała obecność Orkiestry Wojskowej z Elbląga i Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

GALERIAKomandor dypl. Roman BUBEL urodził się 19 października 1967 roku w Słupsku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (1991). Ukończył studia dyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2001) oraz studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2006).

Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej od 1991 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy baterii w 9. Dywizjonie Przeciwlotniczym w Ustce. W 2001 roku rozpoczął służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni na stanowisku młodszego specjalisty w Szefostwie Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej. W latach 2003 – 2004 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego w Ustce. Większość swojej służby kmdr Bubel spędził w Dowództwie Marynarki Wojennej zajmując kolejno stanowiska: starszego specjalisty oraz szefa obrony przeciwlotniczej i artylerii rakietowej Marynarki Wojennej. Od 1 kwietnia 2014 roku pełnił obowiązki szefa oddziału obrony powietrznej w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego. Z dniem 1 grudnia 2014 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 2583/MON, został wyznaczony na stanowisko dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej, które objął 5 grudnia 2014 roku.

Komandor dyplomowany Roman Bubel jest żonaty i ma 2 synów. Interesuje się sportem, turystyką, wędkarstwem oraz historią wojskowości.

********


Komandor porucznik Mariusz TELEGA urodził się 11 sierpnia 1970 roku w Przemyślu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1993). Ukończył studia dyplomowe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego (2001).

Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu w 1993 roku objął pierwsze stanowisko służbowe - dowódca plutonu w 22. Brygadzie Piechoty Górskiej w Nysie. Trzy lata później, w 1996 roku, został skierowany do 1. Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni. W gdyńskiej jednostce służył 18 lat zajmując kolejno stanowiska: dowódcy kompanii, szefa sztabu, zastępcy dowódcy batalionu, dowódcy batalionu, a następnie po przemianowaniu jednostki w Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej (2007 rok), objął stanowisko szefa pionu wsparcia. W 2011 roku uczestniczył VII Zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, gdzie pełnił obowiązki zastępcy dowódcy bazy NATO. W 2015 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy dywizjonu w Morskiej Jednostce Rakietowej w Siemirowicach.

Komandor porucznik Mariusz Telega jest żonaty i ma córkę w wieku szkolnym. Interesuje się łowiectwem, akwarystyką, turystyką pieszą i rowerową, a także historią wojskowości.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych