BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
W sercu morze, w żyłach krew
14.06.2017
We wtorek, 13 czerwca, w 43. Batalionie Saperów w Rozewiu, odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Personel Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z TS w Gdańsku zebrał tego dnia ponad 13 litrów „daru życia”.

Na apel Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni, odpowiedziało 29 ochotników. Wśród uczestników akcji była zarówno kadra 43. batalionu saperów, jaki i marynarze Narodowych Sił Rezerwowych, odbywający służbę przygotowawczą. Wielu z nich podkreślało iż robią to po raz pierwszy, odczuwając wewnętrzną potrzebę pomocy. Nad całością przedsięwzięcia czuwał, wieloletni honorowy krwiodawca – kmdr ppor. Waldemar Żyłów. Przedsięwzięcie to miało na celu wsparcie ogólnopolskiej kampanii noszącej nazwę "W boju i potrzebie krwi nie szczędząc...", zorganizowanej z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Poprzez oddanie krwi, organizatorzy zachęcali do złożenia hołdu wszystkim żołnierzom, którzy uczestniczyli, uczestniczą i będą uczestniczyć w operacjach pokojowych oraz działaniach poza granicami państwa oraz uczczenia pamięci tych, którzy w sprawie pokoju oddali życie.

 

GALERIA


Idea honorowego oddawania krwi od lat cieszy się wielkim zrozumieniem i aktywnym uczestnictwem marynarzy. Oddawanie krwi jest bardzo ważne dla współczesnego systemu opieki zdrowotnej. Jak zapewniają krwiodawcy, podjęcie takiej decyzji, nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie. Każdemu kto oddał krew przysługuje dzień wolny w pracy oraz m. in. 8 tabliczek czekolady. Jednak prawdziwe korzyści dla każdego dawcy są dużo bardziej znaczące. Żaden z nich nie robi tego dla pieniędzy, wszyscy jednak zgodnie twierdzą, iż największą nagrodą jest sama świadomość, że mogli komuś pomóc. Marynarze gdyńskiej Flotylli systematycznie oddają honorowo krew, by ratować życie pacjentów w szpitalach. Tylko w tym roku przekazali placówkom zdrowia ponad 150 litrów krwi.

Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni powstał 9 grudnia 2015 r. z inicjatywy kmdr ppor. Waldemara Żyłów. Klub organizuje wiele grupowych akcji poboru krwi na terenie jednostek wojskowych 3. Flotylli Okrętów. Jego działalność nie opiera się jedynie na honorowym oddawaniu krwi, ale również propagowaniu idei krwiodawstwa wśród marynarzy i pracownicy Resortu Obrony Narodowej. Do tej pory z inicjatywy Klubu zostało zorganizowanych 33 akcji honorowego krwiodawstwa. Klub HDK przy KPW Gdynia w swojej dotychczasowej działalności oddał łącznie 370 litrów krwi.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych