BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Narada szkoleniowo-metodyczna
04.10.2017
W niedzielę, 1 października rozpoczęła się narada szkoleniowo-metodyczna dla kierowniczej kadry 3. Flotylli Okrętów oraz 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Naradzie przewodniczył dowódca 3. FO kontradmirał Krzysztof Jaworski.


GALERIA


Fregata rakietowa OPR Gen. K. Pułaski, okręt szkolny ORP Wodnik oraz zbiornikowiec ORP Bałtyk wyszły w niedzielę (1 października) na morze, rozpoczynając tym samym naradę szkoleniowo – metodyczną dla kierowniczej kadry jednostek 3. FO oraz 12. DZ. Dowódcy 3. Flotylli Okrętów, kontradmirałowi Krzysztofowi Jaworskiemu, towarzyszył dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Rajmund T. Andrzejczak. Zasadniczym celem narady była wymiana doświadczeń i wniosków dotyczących współpracy pomiędzy Gdyńską Flotyllą a Szczecińską Dywizją. Zgodnie z planem rejsu, którego trasa obejmowała akweny Zatoki Gdańskiej i Pomorskiej a także Bałtyku Południowego, zrealizowane zostały metodyczne zajęcia pokazowe uzupełniania zapasów na morzu w ruchu tzw. RAS (ang. Replenishment at sea). Podczas spotkania z dowódcami jednostek 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu oraz 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, poruszone zostały tematy dotyczące m. in. wspólnej realizacji zadań w ramach obrony wybrzeża przez związki taktyczne Marynarki Wojennej oraz Wojsk Lądowych. Narada szkoleniowo – metodyczna to jedną z form działalności szkoleniowej, służąca wymianie doświadczeń i wniosków. Jej celem jest analiza sytuacji szkoleniowej, wypracowanie wniosków i wskazanie kierunków do dalszej działalności oraz wdrażanie efektywnych metod realizacji zamierzeń szkoleniowych. Wnioski wyciągnięte w czasie trwającej pięć dni narady, zostaną przeanalizowane i uwzględnione w dalszym procesie planowania i realizacji szkolenia wojsk.

Okręt szkolny ORP Wodnik Okręt szkolny typu Wodnik przeznaczony jest do wykonywania długich rejsów nawigacyjno-szkoleniowych. Wyszkoliło się na nim tysiące podchorążych Akademii Marynarki Wojennej i kadetów Szkoły Podoficerskiej MW. Okręt brał także udział w operacji "Pustynna burza" – pełnił rolę okrętu-szpitala w działaniach na wodach Zatoki Perskiej w 1991 roku. Za udział w tychże działaniach król Arabii Saudyjskiej dekretem nr 5127 z dnia 24 września 1991 roku nadał członkom załogi medal "Za wyzwolenie Kuwejtu".

Zbiornikowiec ORP Bałtyk przeznaczony jest do zaopatrywania okrętów w materiały pędne i smary. Z-1 transportuje, przechowuje, przyjmuje i wydaje produkty naftowe innym jednostkom zarówno w portach, jak i na morzu, a także z brzegu. Okręt może zaopatrywać jednostki w morzu również w inne produkty dzięki ruchomym żurawikom przeładunkowym. Jednostka wyposażona jest we wszystkie niezbędne systemy przyłączeniowe, spełniające standardy obowiązujące w NATO, umożliwiające tankowanie wszystkich okrętów współpracujących z polską Marynarką Wojenną.

Fregata rakietowa ORP K. Pułaski to dar rządu Stanów Zjednoczonych dla Polski. Okręt wszedł do służby w siłach morskich Stanów Zjednoczonych 9 maja 1980 roku jako USS "CLARK". Podniósł polską banderę po raz pierwszy 15 marca 2000 roku w bazie morskiej US Navy w Norfolk. Imię ORP Gen. K. Pułaski otrzymał 25 czerwca 2000 roku w Gdyni. Głównym przeznaczeniem fregaty rakietowej typu Oliver Hazard Perry jest poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych, zwalczanie sił napadu powietrznego, zwalczanie okrętów nawodnych i statków oraz ich zespołów, osłona własnych okrętów i statków oraz ich zespołów, patrolowanie i osłona strategicznych szlaków komunikacyjnych, a także zwalczanie celów powietrznych na dużych i średnich dystansach. Jednostka jest przygotowana do prowadzenia operacji reagowania kryzysowego, zapobiegania konfliktom lokalnym i przeciwdziałania atakom terrorystycznym.

3. Flotylla Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego jest uderzeniowym związkiem taktycznym Marynarki Wojennej. O jej sile stanowią fregaty, okręty podwodne i okręty rakietowe wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych i Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Okręty ratownicze, szkolne, rozpoznawcze i hydrograficzne znajdują się natomiast w strukturach Dywizjonu Okrętów Wsparcia, Grupy Okrętów Rozpoznawczych i Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Jednostki 3. Flotylli Okrętów odpowiadają również za ochronę i obronę wybrzeża (43. Batalion Saperów, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy i Morska Jednostka Rakietowa) oraz logistyczne zabezpieczenie działań (Komenda Portu Wojennego Gdynia). Ponad 3 tysiące marynarzy służących w 3. Flotylli Okrętów stacjonuje w największej polskiej bazie morskiej w Gdyni oraz w jednostkach na półwyspie helskim, w Siemirowicach oraz w Ustce.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych