BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Dobroczynny dwulatek
01.12.2017
Hasło Podziel się życiem, oddaj krew od samego początku towarzyszy wszystkim jego działaniom. Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni obchodzi dzisiaj, 1 grudnia, drugą rocznicę powstania.

Nie od dziś wiadomo, że służby mundurowe są liderem w gronie honorowych krwiodawców. Idea honorowego oddawania krwi od lat cieszy się wielkim zrozumieniem i aktywnym uczestnictwem marynarzy. W obchodach drugiej rocznicy powstania, które odbyły się w Klubie 3. Flotylli Okrętów udział wzięli m. in. kmdr Andrzej Łysakowski - Komendant Portu Wojennego Gdynia oraz mjr lek. Jarosław Kijewski - Kierownik Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku (WCKiK). Uroczyste obchody sprzyjały podsumowaniom dwuletniego istnienia Klubu, którego prezesem jest kmdr ppor. Waldemar Żyłów. W trakcie uroczystości dziękowano dawcom nadziei i życia za niesienie pomocy potrzebującym i bezinteresowne dzielenie się najcenniejszym lekiem, jakim jest krew. Jubileusz był także okazją do wyróżnienia szczególnie zasłużonych krwiodawców.

Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni powstał 10 grudnia 2015 r. z inicjatywy kmdr ppor. Waldemara Żyłów. Klub organizuje wiele grupowych akcji poboru krwi na terenie jednostek wojskowych 3. Flotylli Okrętów. Jego działalność nie opiera się jedynie na honorowym oddawaniu krwi, ale również propagowaniu idei krwiodawstwa wśród marynarzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej. Obecnie Klub liczy 131 członków. Od początku działalności Klub HDK przy KPW Gdynia zorganizował i przeprowadził wraz z WCKiK w Gdańsku, ponad 50 akcji krwiodawstwa. Podczas nich udało się zebrać ponad 530 litrów krwi.


GALERIA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych