BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Nowy Komendant Portu Wojennego Gdynia
05.03.2018
Dzisiaj, 5 marca, dowódca gdyńskiej flotylli kontradmirał Krzysztof Jaworski wręczył akt mianowania na wyższy stopień wojskowy nowemu komendantowi Portu Wojennego Gdynia komandorowi Jarosławowi Wypijewskiemu.GALERIA

 Komandor Jarosław Wypijewski objął obowiązki na stanowisku służbowym Komendanta Portu Wojennego Gdynia 1 marca 2018 roku. Z tym dniem został jednocześnie mianowany na stopień wojskowy komandora. W imieniu Ministra Obrony Narodowej akt mianowania na wyższy stopień wojskowy wręczył dowódca 3. Flotylli Okrętów, kontradmirał Krzysztof Jaworski. Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji 3. Flotylli Okrętów w obecności kadry dowódczej oraz dowódców jednostek bezpośrednio podległych dowódcy Gdyńskiej Flotylli.

Komandor Jarosław Wypijewski urodził się 7 sierpnia 1968 roku w Inowrocławiu. Służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku podejmując naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. 2 października 1991 roku objął pierwsze stanowisko służbowe – oficer sztabu w batalionie ochrony i obsługi Komendy Portu Wojennego Gdynia. W 1992 roku ukończył kurs komendantów garnizonowych ośrodków samoobrony. W 1999 roku został absolwentem studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W tym samym roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w batalionie ochrony i obsługi Komendy Portu Wojennego Gdynia, a kilka miesięcy później objął obowiązki dowódcy batalionu. Po 11 latach służby w batalionie ochrony i obsługi, kmdr ppor. Jarosław Wypijewski objął obowiązki szefa szkolenia Komendy Portu Wojennego Gdynia, gdzie służył w latach 2002 – 2011. Na tym stanowisku, w 2004 roku awansował na stopień komandora porucznika. W latach 2008 – 2009 został skierowany do służby w PKW UNDOF Syria, a w latach 2010 – 2011 do służby w PKW Afganistan (VIII). Niedługo po powrocie z misji w 2011 roku, został wyznaczony na stanowisko Komendanta Garnizonu Gdynia, gdzie obowiązki pełnił do końca 2012 roku. Następnie, od początku 2013 roku pełnił służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej, skąd po raz trzeci został skierowany do służby poza granicami kraju, ponownie w PKW Afganistan (XIV). Po kilkumiesięcznym epizodzie w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, 16 lutego 2015 roku objął obowiązki Zastępcy Komendanta – Szefa Sztabu Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych