BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Doskonalenie swoich umiejętności to podstawowe zadanie w czasie pokoju
05.03.2018
Nie ważne jest, z jakiego punktu startujesz, ale ważne jest, dokąd dążysz - takie motto przyświecało uczestnikom szkolenia, którzy wyrazili chęć przejścia do korpusu podoficerskiego.

Od 27 lutego do 2 marca 2018 r. marynarze z jednostek podległych Dowódcy 3. Flotylli Okrętów, doskonalili i sprawdzali swój poziom wyszkolenia oraz kondycję pod kierownictwem starszego podoficera dowództwa 3. FO – st. chor. szt. mar. Marka Cabaja. Szkolenie przeprowadzone zostało na bazie obiektów szkoleniowych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. W trudnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze -12˚C marynarze wykonywali praktycznie zadania z zakresu regulaminu musztry, szkolenia ogniowego, norm szkolenia oraz wychowania fizycznego. Każdy ze szkolonych mógł sprawdzić swój poziom zdobytego doświadczenia, wiedzę z podstawowych instrukcji jak również motywację do dalszej służby jako podoficer. Zespół instruktorów stanowili najbardziej doświadczeni podoficerowie Marynarki Wojennej, jakimi są starsi podoficerowie dowództw z jednostek wojskowych 3. FO, którym stawia się zadania w zakresie szkolenia, kwalifikacji, rekrutacji i pragmatyki służby, dyscypliny oraz promocji korpusu podoficerów i marynarzy zawodowych.


GALERIA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych