BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
BŁYSKAWICA w ogniu
28.03.2018
W czasie udostępniania okrętu-muzeum ORP Błyskawica dla zwiedzających pod pokładem wybucha pożar. To sytuacja wyjściowa ćwiczeń, które odbyły się 28 marca, na historycznym niszczycielu z udziałem Wojskowej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej

W pomieszczeniu wystawowym na ORP Błyskawica w czasie postoju okrętu przy nabrzeżu Skweru Kościuszki wybucha pożar. Rozprzestrzeniający się ogień zagraża sąsiednim przedziałom, w których znajdują się osoby zwiedzające oraz załoga okrętu. Pożar zauważa jeden z członków załogi, natychmiast powiadamiając oficera dyżurnego, który ogłasza alarm pożarowy na okręcie. Służba dyżurna rozpoczyna ewakuację osób postronnych z okrętu oraz podejmuje próbę gaszenia pożaru podręcznym sprzętem, jednak akcja gaśnicza okazuje się nieskuteczna. Na pomoc zostają wezwane jednostki Wojskowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. W czasie ewakuacji ludzi z okrętu, jeden ze zwiedzających uciekł na GSD i odmawia opuszczenia okrętu. Podczas wybuchu paniki uderzył głową o podstawę masztu i stracił przytomność. Żeby go ewakuować potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. To scenariusz ćwiczebnego alarmu pożarowego, jaki został przeprowadzony na ORP Błyskawica wraz z pokazem ratownictwa wysokościowego PSP oraz pozoracją działań ratownictwa medycznego.

Głównym celem ćwiczeń marynarzy i strażaków było doskonalenie współdziałania służb w sytuacji kryzysowej oraz integracja i koordynacji działań podczas faktycznych akcji. Pełne zadymienie i ciemność, dające warunki pożaru zbliżone do rzeczywistych oraz konieczność odnalezienia i ewakuacji poszkodowanych w tak przygotowanej pozoracji znacznie przyczyniają się do poszerzania wiedzy, kształtowania umiejętności oraz zdobywania doświadczenia. Podczas ćwiczeń, w celach pokazowych, strażacy z Sekcji Ratownictwa Wysokościowego zademonstrowali techniki alpinistyczne jako jedną z możliwości ewakuacji z trudnodostępnych miejsc, natomiast Grupa Ratownicza ze stanu osobowego załogi ORP Błyskawica przeprowadziła pokaz działań ratownictwa medycznego, osób które w trakcie pożaru zostały poszkodowane. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG1) stacjonującej w Śródmieściu, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG 2) z Chyloni, Wojskowej Straży Pożarnej z Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz załoga okrętu-muzeum ORP Błyskawica.

GALERIA


Ćwiczenia gaśniczo-ratownicze odbywają się na wszystkich okrętach i w jednostkach Marynarki Wojennej. Prowadzone są w porcie, w bazach lotniczych, jednostkach brzegowych oraz podczas działań okrętów na morzu. We wszystkich manewrach morskich załogi okrętów ćwiczą walkę z pożarem, z przebiciami kadłuba, udzielanie pomocy uszkodzonym jednostkom oraz prowadzenie akcji poszukiwania i ratowania rozbitków. Współpraca PSP oraz jednostek WSP jest ścisła i wieloletnia, a wspólne ćwiczenia oraz faktyczne działania przynoszą pozytywne efekty w zgrywaniu systemu ratowniczo - gaśniczego regionu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych