BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Morskie kły na poligonie
13.04.2018
Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych (CPSP) w Ustce trwa zgrupowanie poligonowe Morskiej Jednostki Rakietowej. Ćwiczących marynarzy wizytował Dowódca 3. Flotylli Okrętów – kontradmirał Krzysztof Jaworski.

Morska Jednostka Rakietowa trenuje m. in. praktyczne zgrywanie pododdziałów w kierowaniu ogniem oraz umiejętności wykorzystania warunków terenowych w organizowaniu i prowadzeniu działań bojowych. W szkoleniu udział biorą wszystkie wozy wchodzące w skład dywizjonowego modułu bojowego: wyrzutnie rakiet, wozy dowodzenia, wozy kierowania walką, stacja radiolokacyjna oraz ruchome węzły łączności, a także kompania logistyczna i bateria przeciwlotnicza, która stanowi osłonę sił własnych. Marynarze ćwiczą procedury wykonania ataku rakietowego, od momentu pozyskania danych o parametrach przeciwnika do ponownego zajęcia pozycji po wykonanym ataku rakietowym. Działania modułu bojowego są nieustannie zabezpieczane przez baterię przeciwlotniczą, która zwalcza cele powietrzne wykonując strzelania artyleryjskie. Przeciwlotnicy prowadzą szkolenie strzeleckie z wykorzystaniem amunicji bojowej według określonych zadań ogniowych do celów powietrznych poruszających się na różnych wysokościach i odległościach. Ćwiczenia odbywają się zarówno w ciągu dnia jak i w godzinach nocnych. Działania pologinowe MJR obserwował dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski, szef sztabu Flotylli kmdr Włodzimierz Kułagin oraz starszy podoficer dowództwa st. chor. szt. mar. Marek Cabaj. W trakcie wizyty Dowódca 3. FO zapoznał się również ze stanem realizacji szkolenia w MJR oraz wyszkoleniem obsad stanowiska dowodzenia i załóg wozów bojowych.

GALERIA


Morska Jednostka Rakietowa jest nową jednostką w strukturach nie tylko Marynarki Wojennej, ale całych Sił Zbrojnych RP. Stanowi wsparcie działań okrętów, na których spoczywa główny ciężar prowadzenia operacji morskich. W warunkach bojowych MJR może operować praktycznie na całym wybrzeżu. Duże możliwości operacyjne, związane z wysoką mobilnością i siłą ognia MJR, odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa polskim siłom okrętowym na Morzu Bałtyckim. Główną siłę uderzeniową MJR, stanowią przeciwokrętowe rakiety typu NSM (Naval Strike Missile). Oprócz celów morskich rakiety mogą razić również cele lądowe. Obecnie MJR wyposażona jest w 6 wyrzutni rakietowych, 6 wozów kierowania uzbrojeniem, 3 centra łączności, 3 wozy dowodzenia, 2 samochody transportowo-załadowcze, 1 warsztat specjalistyczny oraz 2 stacje radiolokacyjne TRS-15C. Całość sprzętu oparta jest o podwozia polskiej produkcji typu Jelcz. Morską Jednostką Rakietową dowodzi kmdr Artur Kołaczyński.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych