BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Promocja podchorążych V rocznika Akademii Marynarki Wojennej
03.09.2018
W sobotę, 1 września o godz. 09:00, na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica odbyła się promocja podchorążych V rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz wojskowych, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz rodziny studentów AMW.

 

GALERIA

 

Promowanych zostało 40 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej, w tym 9 kobiet. Aktu mianowania dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak. W uroczystości udział wzięli: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Jarosław Ziemiański, dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski, dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec, rektor – komendant - Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodziny studentów AMW.
Podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego rozpoczęły uroczystości przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Bezpośrednio po odczytaniu postanowienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy o mianowaniu na stopień podporucznika marynarki podchorążych V roku odbyła się uroczysta promocja oraz złożenie ślubowania przez nowopromowanych oficerów. Podczas spotkania odczytana została także informacja o wyróżnieniu najlepszych studentów.

Na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki promowano 40 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Spośród promowanych 27 podchorążych studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), a 13 na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME). To już 87 promocja oficerska w Akademii Marynarce Wojennej (od 1925 roku). Podczas uroczystości aktu mianowania dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak. Nowopromowanym kordziki oficerskie, które od tej pory będą nosić do ubioru galowego, wręczył kmdr prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht.

W imieniu Prezydenta RP, szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak wręczył pałasz honorowy Marynarki Wojennej prymusowi uczelni – bosmanowi podchorążemu Błażejowi Koreike. Natomiast absolwenci, którzy zajęli II i III lokatę otrzymali wyróżnienia odpowiednio od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz od Rektora-Komendanta AMW kmdr. prof. Tomasza Szubrychta.

Minister ON Mariusz Błaszczak podkreślił, że bycie oficerem Wojska Polskiego, oficerem Marynarki Wojennej RP to wielkie wyróżnienie, ale też wielkie zobowiązanie: „Stanowicie elitę Wojska Polskiego, jesteście oficerami, a więc bierzecie odpowiedzialność również za swoich podwładnych, będziecie kształtować ich umiejętności, ale będziecie także wychowywać, świadczy o tym rota przysięgi, którą złożyliście”.
Promocję uświetniła obecność Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej MW. W ubiorach historycznych wystąpiła Kompania Honorowa Akademii Marynarki Wojennej. Defilada wszystkich pododdziałów, wraz z nowopromowanymi oficerami, zakończyła uroczystość.

 

 

***

 

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest jedyną morską wojskową uczelnią w kraju kształcącą nieprzerwanie od 1922 r. oficerów Marynarki Wojennej. Jest spadkobierczynią chlubnych tradycji całego polskiego morskiego szkolnictwa wojskowego funkcjonującego od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej. Obecnie Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią, która kształci oficerów w zakresie nauk morskich, wojskowych i technicznych. Absolwenci przygotowani są do służby na okrętach i w jednostkach Marynarki Wojennej, do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowej w uczelniach oraz instytucjach Marynarki Wojennej. Studia dla podchorążych realizowane są na trzech wydziałach: Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM) oraz Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME). Od roku 1996 uczelnia kształci również specjalistów cywilnych.
Wręczenie stopnia podporucznika marynarki jest elementem ceremoniału wojskowego nawiązującym do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza. Mianowanie odbywa się przez dotknięcie szablą lewego ramienia, przyklękającego przed generałem na jednym kolanie, podchorążego. Młody oficer wstaje i przyjmuje od generała gratulacje. Wszyscy absolwenci z rąk rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej otrzymają kordziki oficerskie, które od tej pory będą nosić do ubioru galowego. Tradycyjnie promocja oficerska absolwentów Akademii Marynarki Wojennej odbywa się na pokładzie OM ORP Błyskawica. W momencie opuszczania pokładu, nowo mianowanemu oficerowi towarzyszy świst trapowy wykonywany przez 8 marynarzy. Liczba ta jest zarezerwowana dla admirała. Ma ona symbolizować życzenia awansu właśnie do tego stopnia.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych