BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Straż Graniczna z wizytą w Marynarce Wojennej
12.10.2018
Wczoraj, 11 października, z wizytą roboczą w Marynarce Wojennej przebywał komendant Główny Straży Granicznej generał brygady SG Tomasz Praga oraz komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej pułkownik SG Andrzej Prokopsk.

Wizytę rozpoczęło spotkanie z dowódcą COM-DKM wiceadmirałem Krzysztofem Jaworskim, podczas którego omawiano wzajemną współpracę w zakresie ochrony granicy państwa, tryb wymiany informacji oraz przedstawiono zadania realizowane pomiędzy Centrum a Morskim Oddziałem Straży Granicznej celem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich. Następnie Komendant Główny SG, Komendant MOSG oraz dowódca COM-DKM rozpoczęli wizytę w 3. Flotylli Okrętów, gdzie powitał ich dowódca komandor Mirosław Jurkowlaniec. Dalsza część spotkania odbyła się już na morzu na pokładzie ORP Nawigator, podczas którego omówione zostały zagadnienia związane z wzajemną współpracą pomiędzy Marynarką Wojenną a Strażą Graniczną. Wizytę w Marynarce Wojennej zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Helu oraz pod pomnikiem poświęconym Bohaterskim Obrońcom Helu z IV batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza "Hel”.

 

GALERIADotychczasowa współpraca Straży Granicznej i Marynarki Wojennej skupia się między innymi na wymianie informacji, ścisłej współpracy w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej łącznie z wzajemnym udostępnianiem zasobów technicznych, ratownictwie morskim oraz organizacji wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym doskonaleniu procedur wzajemnego powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach nie tylko na morzu, ale także na redach, kotwicowiskach i w portach.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych