BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Narada szkoleniowo -  metodyczna starszych podoficerów dowództw
18.10.2018
Koncepcja zmian programów kształcenia była tematem narady szkoleniowo - metodycznej starszych podoficerów dowództw zorganizowanej przez Dowódcę 3. Flotylli Okrętów komandora Mirosława Jurkowlańca.

Od poniedziałku do środy 15-17.10.2018 r. starsi podoficerowie dowództw związków taktycznych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, starszy podoficer Sztabu Generalnego WP, komendanci szkół podoficerskich oraz zaproszeni goście dyskutowali nad kwestiami związanymi z koncepcją zmian programów kształcenia kandydatów na podoficerów zawodowych oraz programów kształcenia podoficerów na kursach kwalifikacyjnych kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego: podoficer, podoficer starszy.


W trakcie narady poruszono możliwość przebudowy systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego podoficerów i marynarzy zawodowych oraz dopasowania go do wymogów NATO, a starszy podoficer dowództwa 3. FO st. chor. szt. mar. Marek Cabaj przedstawił oczekiwania w zakresie kształcenia przyszłych podoficerów. Określono również umiejętności i poziom wiedzy, którą powinni posiadać podoficerowie kierowani do Jednostek Wojskowych Marynarki Wojennej po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych w Szkole Podoficerskiej MW oraz w Centrum Szkolenia MW.


Narada ta była również dobrą okazją do wskazania roli bosmanów okrętowych (szefów pododdziałów) w kreowaniu dyscypliny, postaw patriotycznych oraz wykonywania obowiązków przez podoficerów i marynarzy zawodowych, a także zwiększenia odpowiedzialności podoficerów za szkolenie marynarzy zawodowych.

 

GALERIA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych