BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
KAPER-18/II zakończony
09.11.2018
Trwa największe w tym roku ćwiczenie Sił Zbrojnych RP pk. "Anakonda-18". Okręty Marynarki Wojennej wykonują zadania na morzu. Z lądu ich działania wspierają jednostki brzegowe polskich sił morskich.

W pierwszych dniach trwania manewrów pk. "Anakonda-18" operujące na Bałtyku siły okrętowe odbyły ćwiczenia obrony przed zagrożeniami asymetrycznymi, przygotowując się do operacji osłony morskich szlaków komunikacyjnych i przerzutu sił własnych drogą morską. Fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko, okręt rakietowy ORP Grom, okręty transportowo-minowe ORP Kraków i ORP Gniezno oraz trałowce przeprowadziły strzelania artyleryjskie do celów nawodnych. Na zamkniętym poligonie morskim jednostki wykonały serię strzelań artyleryjskich z podstawowego uzbrojenia tj. uniwersalnej armaty morskiej OTO MELARA Mk 75, armaty AK-176M oraz ZU-23-2M.
Załogi okrętów przećwiczyły manewrowanie w szykach, procedury łączności, a także walczyły z wodą i pożarem na jednostkach. Okręty transportowo-minowe i trałowce stawiały zagrody minowe, zmniejszające prawdopodobieństwo ataku wrogich sił od strony morza i zarazem utrudniające ruch jednostek transportowych przeciwnika. Jednostki przeciwminowe przeprowadziły trałowania, aby umożliwić bezpieczne przejście morzem własnym siłom.

Zakończyło się także trzydniowe ćwiczenie antyterrorystyczne pk. „Kaper-18/II”, realizowane w ramach manewrów „Anakonda-18”. Jego głównym celem było zgrywanie sił wydzielonych ze struktur wojskowych i pozamilitarnych oraz sprawdzenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na morzu. Połączone sił Wojsk Specjalnych, Policji i Straży Granicznej przy wsparciu Marynarki Wojennej odbiły z rąk terrorystów prom z zakładnikami. Jednostka bezpiecznie weszła do Portu Handlowego w Gdyni, gdzie do akcji wkroczyły pozostałe służby. Zgodnie ze scenariusz ćwiczenia na pokładzie promu pasażerskiego znaleziono bojowe środki trujące (BST). Ich neutralizację przeprowadzili marynarze z kompani chemicznej 3. Flotylli Okrętów.

 

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych