BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Rozprowadzenie do zajęć w gdyńskim Porcie Wojennym
10.12.2018
W poniedziałek, 10 grudnia, w ramach rozprowadzenia do zajęć, w Porcie Wojennym Gdynia spotkali się marynarze wszystkich jednostek 3. Flotylli Okrętów. Podczas zbiórki mat Grzegorz Stach został odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

W imieniu Prezydenta RP medal wręczył dowódca Flotylli komandor Mirosław Jurkowlaniec.

Zbiórka była okazją do wręczenia marynarzowi gdyńskiej Flotylli wyróżnienia przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Mat Grzegorz Stach został odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę, po tym jak w sierpniu ubiegłego roku, wraz z żoną udzielili pomocy rannym podczas nawałnicy, która przeszła przez miejscowość Kłodno na Kaszubach. W imieniu Zwierzchnika Sił Zbrojnych medal wręczył dowódca 3. Flotylli Okrętów.

Rozprowadzenie, zgodnie z marynarską tradycją, rozpoczęła ceremonia podniesienia bandery na okrętach Marynarki Wojennej. Podczas zbiórki pododdziałów jednostek 3. Flotylli Okrętów, dowódca Flotylli komandor Mirosław Jurkowlaniec, podziękował za zaangażowanie w realizację postawionych zadań oraz za wyniki szkoleniowe uzyskane w minionym miesiącu. Dowódca wyznaczył także główne kierunki działania na najbliższy okres.


GALERIAMat Grzegorz Stach urodził się 24 kwietnia 1989 roku w Gdyni. Służbę w Marynarce Wojennej rozpoczął w styczniu 2013 roku od szkolenia w ramach Wojskowej Służby Kandydackiej w Centrum Szkolenia MW w Ustce. Następnie został skierowany do 3. Flotylli Okrętów. Obecnie pełni służbę na okręcie ORP Hydrograf w Grupie Okrętów Rozpoznawczych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych