BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Wodowanie książki na ORP Błyskawica
21.12.2018
Na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu - muzeum ORP Błyskawica, w piątek 21 grudnia, odbyło się uroczyste wodowanie książki pod tytułem Zwalczanie środków napadu powietrznego przez Marynarkę Wojenną.

Autorami publikacji są: kmdr por. dr inż. Artur Cywiński, kmdr por. dr Mirosław Chmieliński – nauczyciele akademiccy AMW i kmdr rez. Stanisław Koryzma – były Szef Obrony Przeciwlotniczej MW RP.

Uroczystość wodowania zaszczycili swoją obecnością byli Szefowie OPL MW RP: kmdr rez. Ryszard Ogonowski, kmdr rez. Eugeniusz Cempa, kmdr rez. Zbigniew Matejczyk i kmdr Damian Wilczyński. Ponadto w wodowaniu monografii uczestniczyli: kmdr rez. dr hab. Krzysztof Ligęza, kmdr por. dr inż. Adam Cichocki, kmdr por. dr Bartłomiej Pączek oraz rodzina autorów, przyjaciele, a także zastępca dowódcy ORP Błyskawica kmdr ppor. Marek Mielnik.

Obchody 100-lecie Polskiej Broni Przeciwlotniczej, które wpisuje się w jubileusz 100-lecia Państwa Polskiego, jak również 100-lecia Marynarki Wojennej RP, to doskonała okazja do zaprezentowania niniejszej monografii. To pierwsze wodowanie książki na pokładzie ORP „Błyskawica” w roku 100-lecia Marynarki Wojennej – powiedział dowódca ORP Błyskawica kmdr por. Jarosz Walter – a stało się już tradycją, że marynistyczne książki promowane są na tym okręcie.

Podczas uroczystości wodowania, kmdr por. dr inż. Artur Cywiński przedstawił sylwetki autorów monografii, zwracając szczególną uwagę na ich drogę naukową i karierę wojskową. Podkreślił, że to pierwsze wodowanie książki poświęconej problemom systemu obrony przeciwlotniczej Marynarki Wojennej, w skład którego wchodzą zarówno siły okrętowe, jak i brzegowe jednostki przeciwlotnicze. Obrona przeciwlotnicza stanowi jeden z ważniejszych elementów działań Sił Zbrojnych RP. Jest integralną częścią operacji prowadzonych w wymiarze morsko – powietrzno – lądowym, a ponadto wnosi istotny wkład w narodowy i sojuszniczy system Obrony Powietrznej.

Ceremonii symbolicznego aktu „wodowania” dokonała Pani Małgorzata Szubrycht, kierownik Informatorium - Kustosz Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Matka chrzestna monografii wypowiedziała słowa: Płyn w szeroki świat poprzez zatoki, morza, oceany. Przemierzaj lądy znane i nieznane po to, aby chwała Marynarki Wojennej RP dotarła do każdego miejsca na świecie. Niech wszystkie pokolenia poznają twą historię. Dotrzyj do każdego okrętu i każdego domu, aby załogom i mieszkańcom nieobce były dzieje naszej Marynarki Wojennej. Zajrzyj do bibliotek i szkół. Pokaż naszą miłość do historii Marynarki Wojennej RP, którą za nas na papierze utrwalili autorzy książki Panowie: kmdr por. dr Mirosław Chmieliński, kmdr por. dr inż. Artur Cywiński i kmdr rez. Stanisław Koryzma.


GALERIAKsiążka „Zwalczanie środków napadu powietrznego przez Marynarkę Wojenną”. zawiera bardzo istotne wiadomości i stanowi kompendium wiedzy dotyczącej zagadnień OPL MW. Pozycja będzie szczególnie przydatna studentom, skróci im czas przygotowań do egzaminów. Nie będą bowiem musieli szukać informacji rozproszonych w wielu miejscach. W tej monografii znajdą wszystko czego potrzebują, aby przygotować się do zajęć i ćwiczeń. Monografia, na ponad 200 stronach, zawiera bogaty materiał ilustracyjny i przedstawia charakterystykę zagrożeń ze strony przeciwnika powietrznego dla elementów Marynarki Wojennej. Traktuje także o potrzebie określenia nowego podejścia do systemu obrony przeciwlotniczej Marynarki Wojennej zintegrowanej z pozostałymi systemami obrony przeciwlotniczej rodzajów sił zbrojnych oraz NATO.

Komandor porucznik dr inż. Mirosław CHMIELIŃSKI – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z eksploatacją broni rakietowej i artyleryjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. analizy kluczowych wymagań stawianych przed nowoczesnymi rozwiązaniami amunicji i systemów uzbrojenia morskiego. Jego obszar zainteresowań obejmuje także zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych metod szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w oparciu o platformę treningową uzbrojenia morskiego, w postaci platformy symulatora ruchu okrętu z Przenośnym Przeciwlotniczym Zestawem Rakietowym GROM lub 12,7mm WKM, która to w wierny sposób oddaje specyfikę walki okrętu z przeciwnikiem powietrznym.

Komandor porucznik dr inż. Artur CYWIŃSKI – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów skierowany do Marynarki Wojenne. Odbywał służbę na okrętach bojowych 3. Flotylli Okrętów uczestnicząc w zadaniach i ćwiczeniach prowadzonych przez okręty rakietowe i ZOP. W 1995 wyznaczony na stanowisko starszego asystenta na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW, na którym uzyskuje stopień doktora nauk technicznych. Jako specjalista z zakresu uzbrojenia przez lata kieruje laboratorium, a następnie pracownią broni podwodnej. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny zajmuje się zagadnieniami związanymi z uzbrojeniem oraz optoelektroniką, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowań systemów laserowych w środowisku morskim. Jego obszar zainteresowań to także materiały wybuchowe, procedury ich użycia i bezpieczeństwa eksploatacji. Jest inicjatorem i organizatorem kursów z rozpoznania, identyfikacji i neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych IED, które prowadzi cyklicznie w AMW na potrzeby Straży Granicznej, Policji i Marynarki Wojennej.

Komandor dypl. inż. Stanisław KORYZMA - służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, a po ukończeniu w 1985 roku Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, rozpoczął zawodową służbę wojskową w 9 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Ustce. W 1995 roku ukończył. kierunek dowódczo-sztabowy Wojsk Lądowych w Akademii Obrony Narodowej (AON). Dalszą służbę pełnił w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża na stanowiskach starszego specjalisty Wydziału Operacyjnego ds. Obrony Przeciwlotniczej i szefa Obrony Przeciwlotniczej flotylli. Od 2004 roku w Dowództwie Marynarki Wojennej zajmował stanowiska szefa Wydziału Obrony Przeciwlotniczej w Oddziale Lotnictwa i OPL DMW, szefa Obrony Przeciwlotniczej MW i szefa Obrony Przeciwlotniczej i Artylerii Rakietowej MW. Od stycznia 2007 roku pełnił funkcję gestora uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla „Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego MW” oraz od marca 2010 roku kierownika projektu „Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy MW”. Zawodową służbę wojskową zakończył w 31 stycznia 2013 roku.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych