BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
22.01.2019
Dzisiaj, 22 stycznia, marynarze 3. Flotylli Okrętów uczcili 156. rocznicę największego niepodległościowego zrywu narodu polskiego, który do historii przeszedł pod nazwą Powstania Styczniowego.

 


W asyście honorowej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu obyła się uroczystość złożenia kwiatów przy grobie ks. Antoniego Muchowskiego, proboszcza oksywskiego w latach 1892-1915, powstańca styczniowego i syberyjskiego zesłańca. W obchodach rocznicowych uczestniczył zastępca dowódcy 3. Flotylli Okrętów komandor Wojciech Sowa.***

Postanie Styczniowe

  • 22 stycznia 1863 r. Komitet Centralny Narodowy przekształcił się w Rząd Narodowy i wydał manifest wzywający naród do powstania pod zaborem rosyjskim. Ogłosił także równouprawnienie wszystkich obywateli i uwłaszczenie chłopów za odszkodowaniem właścicieli ze skarbu państwa, a także dwa oddzielne dekrety o uwłaszczeniu i nadaniu ziemi bezrolnym chłopom – uczestnikom powstania. Dekrety te miały być realizowane w terenie przez władze narodowe cywilne i wojskowe.
  • 6 tys. powstańców zaatakowało rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Był to największy zryw narodowo-wyzwoleńczy Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej, powstanie umocniło świadomość narodową i miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.
  • Powstanie rozszerzyło się na cały kraj, a następnie na tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy. Trwało do jesieni 1864 roku, a utworzone wtedy "państwo podziemne" funkcjonowało jeszcze w 1865 roku. Ostatni oddział partyzancki ks. Stanisława Brzóski, działający na Podlasiu, został rozbity w kwietniu 1865 roku.
  • W walkach wzięło łącznie udział co najmniej 200 tys. powstańców. Bilans zrywu był tragiczny –kilkadziesiąt tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, 38 tys. osób zesłanych na Syberię.
  • 17 października 1863 r. władzę naczelną – jako dyktator powstania – przejął Romuald Traugutt. Przeprowadził on reorganizację rządu. Utrzymane zostały dotychczasowe wydziały, przywrócono także Wydział Policji. Ze względu na wzrastający terror uproszczono tryb urzędowania.
  • 10 kwietnia 1864 r. Romuald Traugutt został aresztowany i osadzony w warszawskiej Cytadeli, a 5 sierpnia 1864 r. – stracony w publicznej egzekucji przez powieszenie, wraz ze swoimi czterema najbliższymi współpracownikami z Rządu Narodowego.
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych