BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Zimowe szkolenie pod lodem
11.02.2019
Na obiektach Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie trwa zimowe zgrupowanie poligonowe nurków Marynarki Wojennej. Marynarze doskonalą m.in. umiejętności prowadzenia działań w warunkach podlodowych i szukanie obiektów za pomocą sonaru.

Od 28 stycznia do 8 lutego na jeziorze Czos szkolili się nurkowie Brzegowej Grupy Ratowniczej. Od 4 lutego szkolenie na mazurskim jeziorze rozpoczęli nurkowie minerzy 12. i 13. Dywizjonu Trałowców oraz nurkowie inżynierii 8. i 43. Batalionu Saperów.

Szkolenia nurkowe z wykonywania prac podwodnych w trudnych warunkach zimowych, jakimi są prace podwodne wykonywane pod lodem, odbywają się na jeziorze Czos. Warunki hydrometeorologiczne na Mazurach gwarantują stworzenie idealnych warunków do tego typu szkolenia z możliwością rozmieszczenia stanowiska wykonywania prac podwodnych na stałej pokrywie lodowej. Najważniejszym elementem jest szkolenie techniki nurkowania pod lodem, gdzie nurek przebywa w przestrzeni zamkniętej i nie ma możliwości samodzielnego wynurzenia na powierzchnię poza przygotowanymi otworami. Nurkowie o niższych kwalifikacjach nurkują z wykorzystaniem autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem a nurkowie minerzy i starsi nurkowie minerzy w aparatach o obiegu półzamkniętym zasilanych mieszaninami oddechowymi. W czasie zgrupowania trenuje się także elementy poszukiwania i identyfikowania obiektów pod wodą. Poza nurkami, szkolenie przechodzą także operatorzy sonarów i pojazdów podwodnych typu ROV. Ponadto nurkowie minerzy trenują poszukiwanie obiektów za pomocą podwodnych wykrywaczy min, identyfikację i neutralizację przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz wydobywanie na powierzchnię przedmiotów w warunkach ograniczonej widzialności i w warunkach zimowych.


GALERIA


Nurkowie inżynierii z 8. i 43. bsap oprócz nurkowania w sprzęcie autonomicznym, zasilanym powietrzem, doskonalą umiejętności wykonywania prac podwodnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi hydraulicznych z „Morskiego kontenera wsparcia inżynieryjnego”, polegające na montażu elementów budowli hydrotechnicznych, cięciu elementów konstrukcyjnych oraz kruszeniu przedmiotów skalnych i betonowych pod wodą.

Uzupełnieniem nurkowania pod lodem jest szkolenie medyczne, w czasie którego przeprowadzane są akcje ratownicze z zaimprowizowanymi wypadkami ratowniczymi np. wypadek jednego z nurków, holowanie nurka do przerębli, wydobycie na powierzchnię i leczenie w komorze dekompresyjnej.

Dla Brzegowej Grupy Ratowniczej szkolenie zakończyło się przyjęciem egzaminacyjnego zadania programowego R-2, którego celem było sprawdzenie poziomu gotowości marynarzy do prowadzenia akcji ratowniczych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych