BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Uroczysta przysięga wojskowa
25.02.2019
W sobotę, 23 lutego przed okrętem muzeum ORP Błyskawica w Gdyni odbyła się uroczysta przysięga wojskowa elewów I turnusu służby przygotowawczej. 53 elewów złożyło ślubowanie na sztandary Komendy Portu Wojennego Gdynia i 6 Ośrodka Radioelektronicznego

Ochotnicy rozpoczęli wojskowe szkolenie przygotowawcze 7 stycznia br. Ćwiczenia odbywają się w Komendzie Portu Wojennego Gdynia oraz 6. Oliwskim Ośrodku Radioelektronicznym. Służba przygotowawcza została podzielona na dwa okresy: 3 miesięczne szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne, które potrwa miesiąc. Szkolenie podstawowe to przede wszystkim regulaminy i musztra, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, szkolenie ogniowe, taktyka, a także budowa i eksploatacja podstawowego sprzętu wojskowego. Podczas drugiej części ćwiczeń żołnierze będą szkolili się w różnych specjalnościach, w zależności od zgłaszanych potrzeb z jednostek wojskowych.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Portu Wojennego komandor Jarosław Wypijewski oraz Dowódca 6. Ośrodka Radioelektronicznego komandor Maciej Kasprzak. W uroczystości udział wziął reprezentujący Dowódcę 3. Flotylli Okrętów komandor Tomasz Czapczyński, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Gdynia, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych, zaprzyjaźnionych z KPW Gdynia, duchowieństwo oraz najbliżsi elewów służby przygotowawczej.

GALERIA


Służba przygotowawcza to pierwszy etap selekcji ochotników do zawodowej służby wojskowej. W ćwiczeniach biorą udział ochotnicy, którzy dotychczas nie pełnili czynnej służby wojskowej. Głównym celem szkolenia przygotowawczego jest sprawdzenie, którzy żołnierze nadają się do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Z najlepszymi dowódcy jednostek wojskowych podpiszą kontrakty do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Nadane zostaną im również przydziały kryzysowe. Ochotnicy, z którymi nie zostaną podpisane kontrakty do NSR, stają się żołnierzami rezerwy i stanowią zasoby rezerw osobowych na potrzeby obronne naszego kraju.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych