BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Odprawa Rozliczeniowo-Zadaniowa
28.02.2019
W środę, 27 lutego w budynku Dowództwa 3. FO odbyła się Odprawa Rozliczeniowo-Zadaniowa dowódcy 3. Flotylli Okrętów.Celem Rocznej Odprawy Rozliczeniowo-Zadaniowej było przedstawienie wniosków z realizacji zadań przez dowódców jednostek wojskowych i kierowników instytucji bezpośrednio podległych dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Uczestnicy przedstawili ponadto główne przedsięwzięcia programowe i szkoleniowe, których realizację zaplanowano na rok bieżący.

Komandor Mirosław Jurkowlaniec, dowódca gdyńskiej Flotylli, nakreślił także najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji w 2019 roku. Ważnym elementem odprawy była ocena zrealizowanych zadań w 3. FO i jednostkach podległych, a także wyznaczenie celów szkoleniowych niezbędnych do właściwego przebiegu ćwiczeń ujętych w planach Morskiego Rodzaju Sił Zbrojnych.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych