BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Podoficerska Współpraca
27.02.2019
Podoficerska współpraca oraz wymiana doświadczeń była głównym tematem wizyty Command Master Chief Petty Officer Clayton Alek-Filkenman z US Navy oraz Command Sergeant Major Charles F. Haynes z US Army w 3. Flotylli Okrętów.

W Porcie Wojennym w Gdyni gości powitał Starszy Podoficer Dowództwa 3. Flotylli Okrętów st. chor. szt. mar. Marek Cabaj. Spotkanie o charakterze roboczym, miało na celu zapoznanie z zadaniami, jakie realizuje 3. Flotylla Okrętów. Amerykańscy podoficerowie zapoznali się z możliwościami i zadaniami realizowanymi przez załogi okrętów bojowych 3. Flotylli Okrętów. W trakcie spotkania poruszony został również aspekt zadań realizowanych przez podoficerów i marynarzy zawodowych w jednostkach wojskowych podległych dowódcy gdyńskiej Flotylli.

Z gośćmi spotkał się dowódca 3. Flotylli Okrętów komandor Mirosław Jurkowlaniec, który przedstawił realizację zadań przez starszych podoficerów dowództw, jako wsparcie dowodzenia w nowoczesnym korpusie podoficerów zawodowych. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie systemu szkolenia, porównania struktur podoficerskich, odpowiedzialności podoficerów za szkolenie marynarzy oraz współpracy podoficerów z oficerami podczas realizacji stawianych celów.


GALERIA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych