BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
Kościół garnizonowy MW RP zabytkiem
22.03.2019
W czwartek, 21 marca, odbyła się ceremonia oznakowania tabliczką tzw. błękitnej tarczy zabytkowego budynku kościoła garnizonowego MW RP przy ul. Śmidowicza w Gdyni.

 

GALERIA

 

Uroczystość poprzedziło wydanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (nr w rejestrze wojewódzkim A-1964), dotyczącej wpisu nowego obiektu do wojewódzkiego rejestru zabytków. Do elitarnego grona dołączył kościół garnizonowy Parafii Wojskowej Marynarki Wojennej RP pw. MB Częstochowskiej. Pod względem architektury jest to jedna z najciekawszych, gdyńskich świątyń. W ceremonii oznakowania budynku kościoła „błękitną tarczą" uczestniczyli m. in. szef Sztabu 3. Flotylli Okrętów kmdr Włodzimierz Kułagin, pomorska konserwator zabytków Agnieszka Kowalska, naczelnik Wydziału Architektury i Ochrony Zabytków UM w Gdyni Marek Stępa, a także delegacje jednostek wojskowych Marynarki Wojennej i duchowieństwa.


Kościół garnizonowy Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni – Oksywiu ma ogromne znaczenie symboliczne dla międzywojennej historii odradzającej się Marynarki Wojennej II RP i budowy głównego portu wojennego w Gdyni-Oksywiu.


Obiekt został zbudowany według projektu z 1932 r. znanego architekta Mariana Lalewicza. Do budowy „marynarskiej” świątyni przystąpiono w 1934 r. Kościół został oddany do użytku latem 1939 r., dwa tygodnie przed wybuchem wojny. Budynek stanowi dziś wybitny przykład architektury sakralnej I poł. XX w. Nowatorskie rozwiązania, wyjątkowe walory architektoniczne i artystyczne, wzbogacone o niezaprzeczalne wartości historyczne i krajobrazowe czynią ze świątyni wyjątkowy zabytek w skali miasta i kraju.


Obecnie proboszczem parafii jest Dziekan Marynarki Wojennej ks. kmdr Zbigniew Rećko.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych