BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Aktualności
SpoKREWnieni służbą
29.03.2019
By ratować życie pacjentów w szpitalach, marynarze systematycznie oddają honorowo krew. W ogólnopolską akcję pod hasłem SpoKREWnieni Służbą włączyła się także 3. Flotylla Okrętów.


Służby mundurowe od zawsze były liderem w gronie honorowych krwiodawców, dlatego hasło „Podziel się życiem, oddaj krew” od samego początku towarzyszy wszystkim działaniom, podejmowanym przez Klub HDK przy KPW Gdynia. Pokazuje ono za razem, jak ważne jest honorowe krwiodawstwo oraz podkreśla relację pomiędzy dawcą a biorcą.


GALERIAW akcji, zorganizowanej w dnach 28-29 marca 2019 r. przez Klub Honorowego Dawcy Krwi (HDK) przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia (KPW) i Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku wzięło udział 43 ochotników, którzy oddali ponad 19 litrów bezcennego „Daru Życia”. Oprócz marynarzy z jednostek 3. Flotylli Okrętów do akcji włączyli się także pracownicy Resortu Obrony Narodowej. Przedsięwzięcie to miało na celu wsparcie ogólnopolskiej akcji „SpoKREWnieni służbą”, do której przystąpiło Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odbywa się ona pod honorowym patronatem szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. W tym roku jest to już czwarta tego typu akcja, zorganizowana przez HDK KPW Gdynia. Idea honorowego oddawania krwi od lat cieszy się wielkim zrozumieniem i aktywnym uczestnictwem marynarzy. Oddawanie krwi jest bardzo ważne dla współczesnego systemu opieki zdrowotnej. Jak zapewniają krwiodawcy, podjęcie takiej decyzji, nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie. Każdemu kto oddał krew przysługuje dzień wolny w pracy oraz m. in. 8 tabliczek czekolady. Jednak prawdziwe korzyści dla każdego dawcy są dużo bardziej znaczące. Żaden z nich nie robi tego dla pieniędzy, wszyscy jednak zgodnie twierdzą, iż największą nagrodą jest sama świadomość, że mogli komuś pomóc.

Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni powstał 9 grudnia 2015 r. z inicjatywy kmdr ppor. Waldemara Żyłów. Klub organizuje wiele grupowych akcji poboru krwi na terenie jednostek wojskowych 3. Flotylli Okrętów. Jego działalność nie opiera się jedynie na honorowym oddawaniu krwi, ale również propagowaniu idei krwiodawstwa wśród marynarzy i pracownicy Resortu Obrony Narodowej. Do tej pory z inicjatywy Klubu zostało zorganizowanych 61 akcji honorowego krwiodawstwa. Klub HDK przy KPW Gdynia zrzesza 144 osoby, które w swojej dotychczasowej działalności, oddali łącznie ponad 830 litrów krwi.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych