BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Komenda Portu Wojennego Gdynia

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA


Komenda Portu Wojennego Gdynia jest największym oddziałem gospodarczym Marynarki Wojennej. Jako jednostka wojskowa o profilu logistycznym zabezpiecza i zaopatruje okręty stacjonujące w Porcie Wojennym Gdynia oraz jednostki wojskowe bazujące w garnizonach Gdynia i Gdańsk.

Komendzie Portu Wojennego podlegają poniższe pododdziały:

 • zespół techniczny (Gdynia Demptowo)- zespołem dowodzi kmdr por. Zbigniew Szwec Zajmuje się przygotowaniem, transportem i załadunkiem uzbrojenia rakietowego na okręty w portach wojennych i punktach bazowania, utrzymaniem sprawności i gotowości bojowej rakiet, a także wykonywaniem ich remontów i przeglądów. Do dnia 31.12.2011 roku zadania związane z obsługą uzbrojenia rakietowego realizowała Baza Techniczna MW. W związku z dynamicznymi zmianami organizacyjnymi w Siłach Zbrojnych RP Baza Techniczna MW została rozformowana, a w jej miejsce z dniem 01.01.2012 roku sformowano Zespół Techniczny – pododdział podległy dowódcy Komendy Portu Wojennego Gdynia, który przejął zadania rozformowanej BT MW;
 • zespół wsparcia (Witomino) - realizuje zadania związane z transportem samochodowym Komendy Portu Wojennego Gdynia i jednostek będących na jej zaopatrzeniu gospodarczym. Zespół Wsparcia funkcjonuje w strukturach Komendy Portu Wojennego Gdynia od 01 stycznia 2012 roku, wcześniej wykonywał zadania, jako batalion zabezpieczenia. Batalion zabezpieczenia funkcjonował w strukturach Komendy Portu Wojennego Gdynia od 01 lipca 2002 roku. Wcześniej był samodzielną jednostką wojskową o nazwie 69. batalion transportowo-przeładunkowy. Zespół wsparcia zabezpiecza wszelkie zadania związane z transportem samochodowym Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz podległych jednostek wojskowych. Pododdział jest dyslokowany w Gdyni – Witominie, a część parku samochodowego znajduje się w Gdyni – Oksywiu, przy ul. Dickmanna. Zespołem dowodzi kmdr ppor.  Piotr Kłonica;
 • zespół zabezpieczenia - w swojej obecnej strukturze istnieje od 1 stycznia 2012 roku, uprzednio widniejąc pod nazwą skład KPW. Zespołem dowodzi kmdr ppor. Waldemar Żyłów. Zespół zabezpieczenia realizuje zadania związane z wszelkiego rodzaju zapatrzeniem jednostek będących na zaopatrzeniu gospodarczym KPW Gdynia, a w szczególności zaopatruje okręty Marynarki Wojennej stacjonujące w porcie wojennym Gdynia w: sorty mundurowe, wodę i żywność, materiały pędne i smary, sprzęt techniki okrętowej i ratownictwa morskiego, sprzęt uzbrojenia i elektrycznych źródeł zasilania, amunicję, broń podwodną, części samochodowe i okrętowe;
 • Wojskowy Zespół Sportowy - Wojskowym Zespołem Sportowym (WZS) dowodzi kmdr por. Paweł ŁĘPA. Zespół jest wizytówką sportową nie tylko KPW Gdynia, ale także całej Marynarki Wojennej. Obecnie zawodnicy Zespołu reprezentują sześć dyscyplin sportowych, a mianowicie: strzelectwo – koordynator chor. Jacek DAGIL; judo – koordynator chor. Adam POŻDZIK; biegi na orientację – koordynator kpt. Janusz PORZYCZ; pięciobój morski – koordynator por. Marek BIERNACKI; lekka atletyka - koordynator kpt. Janusz PORZYCZ; żeglarstwo - koordynator st. chor. szt. Robert RAPSIEWICZ,
  Żołnierze WZS są jednocześnie sportowcami, zdobywają wiele medali na wszelkiego rodzaju zawodach i mistrzostwach. Dzięki swoim występom rozsławiają imię Komendy Portu Wojennego Gdynia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami;
 • punkt bazowania (Hel) - realizuje zadania związane z zabezpieczeniem czasowego stacjonowania okrętów MW w porcie wojennym Hel. Punkt bazowania w obecnym kształcie istnieje od 1 lipca 2010 roku. Do 30 czerwca 2007 roku zadania związane z zabezpieczeniem jednostek pływających przebywających w porcie wojennym Hel, stacjonującym stale i czasowo, pełniła Komenda Portu Wojennego Hel. Z dniem 30 czerwca 2007 roku KPW Hel została rozformowana, a od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku jej obowiązki przejął nowoutworzony Punkt Bazowania Hel, będący samodzielną jednostką wojskową, pełniącą funkcję oddziału gospodarczego dla 43 batalionu saperów, 55 kompanii chemicznej, placówki ŻW Hel oraz PO-26 i PO-27. Z dniem 30 czerwca 2010 roku Punkt Bazowania Hel został rozformowany, a od dnia 1 lipca 2010 roku jego zadania przejął pododdział o tej samej nazwie działający w strukturach Komendy Portu Wojennego Gdynia. Punktem Bazowania Hel dowodzi kmdr ppor. Leszek Smarzyński;
 • wojskowa straż pożarna - realizuje zadania związane m. in. z gaszeniem pożarów oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym okrętów i obiektów Portu Wojennego Gdynia. Wykonuje zadania typowe dla straży pożarnej oraz takie, które są charakterystyczne jedynie dla jednostek wojskowych straży pożarnych. Tak, więc oprócz gaszenia pożarów, czy likwidowania zagrożeń pożarowych na terenie Portu Wojennego Gdynia, ściśle współpracuje z Państwową Strażą Pożarną w Gdyni, biorąc aktywny udział w likwidowaniu zagrożeń pożarowych, czy skutków klęsk żywiołowych na terenie Gdyni. Wiele wysiłku kosztuje żołnierzy – strażaków np. usuwanie wiatrołomów, czy skutków sztormów. Ponadto żołnierze ci każdorazowo biorą udział w załadunku, rozładunku, czy przeładunku torped i innego rodzaju amunicji na okrętach 3 Flotylli Okrętów. Żołnierze – strażacy wykonują bardzo ciężką i odpowiedzialną pracę, która wymaga dużej sprawności, wysokiej odpowiedzialności oraz specjalistycznych kwalifikacji. Jednostką dowodzi chor. mar. Kamil Jeliński.

Do podstawowych zadań Komendy Portu Wojennego należy:

 • zaopatrywanie okrętów zarówno na morzu, jak i na lądzie we wszelkiego rodzaju amunicję, rakiety, torpedy, miny oraz wyposażenie chemiczne, materiały pędne i smary, a także w żywność, mundury, wodę słodką i wszelkie inne rzeczy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania okrętu;
 • zabezpieczanie podstawowych napraw sprzętu okrętowego, odbywających się na bazie warsztatu remontowego techniki morskiej, wchodzącego w skład komendy;
 • realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji oddziału gospodarczego jednostek i instytucji wojskowych będących na jej zaopatrzeniu;
 • realizacja zadań związanych z ochroną i obroną Portu Wojennego oraz wszelkich magazynów i składów znajdujących się na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz jednostek podległych 3 Flotylli Okrętów;
 • likwidacja pożarów na lądzie i morzu siłami garnizonowej straży pożarnej KPW Gdynia oraz wszelkiego rodzaju prac porządkowych, jak usuwanie wiatrołomów, ewentualne wypompowywanie wody z zalanych budynków lub części portu oraz zabezpieczanie załadunku amunicji, torped lub rakiet na okręty wychodzące w morze;
 • świadczenie usług medycznych żołnierzom i pracownikom wojska Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz innych jednostek wojskowych podległych Dowódcy 3 Flotylli Okrętów na bazie ambulatorium z izbą chorych KPW Gdynia;
 • zabezpieczanie i realizacja przewozów dla potrzeb jednostek wojskowych 3 Flotylli Okrętów siłami zespołu wsparcia oraz zespołu technicznego KPW Gdynia.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych