BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Morska Jednostka Rakietowa

MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWANa podstawie decyzji nr Z-25/Org/P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku, 31 grudnia 2014 roku rozformowano Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy (ndR) stacjonujący w Siemirowicach, a na jego bazie sformowano Morską Jednostkę Rakietową (MJR). Nowopowstała jednostka Marynarki Wojennej została podporządkowana Dowódcy 3. Flotylli Okrętów, a jej funkcjonowanie rozpoczęło się 1 stycznia 2015 roku.

Obecnie, główny potencjał uderzeniowy MJR stanowi dywizjon ogniowy, dysponujący dwiema bateriami startowymi. Zgodnie z podpisaną przez Ministra Obrony Narodowej w grudniu br. umową, do końca maja 2018 roku jednostka zostanie doposażona w drugi dywizjon ogniowy. Zasadniczym uzbrojeniem Morskiej Jednostki Rakietowej są pociski Naval Strike Missile (NSM).

Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania (niszczenia, obezwładniania) nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich (Punktów Bazowania, Punktów Manewrowego Bazowania) Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znacząca rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego. Zdolny jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach obronnych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych