BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Poligon Kontrolno-Pomiarowy MW

Poligon Kontrolno-Pomiarowy
Marynarki Wojenne
j

 

 

Rys historyczny

Zalążkiem jednostki był Poligon Torpedowy, sformowany w 1960 roku przy Służbie Broni Podwodnej.
Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr. 0127/Org/SG z dnia 28.10.1964 r. Dowódca MW wydał Rozkaz nr. 087/Org z dnia 23.12.1964 r. polecający Szefowi Służb Technicznych i Uzbrojenia sformować Poligon Torpedowy MW, na bazie istniejącego już Poligonu Torpedowego. Jednostka otrzymała numer 3181, stając się jednocześnie samodzielną jednostką wojskową podległą organizacyjnie Szefowi Broni Podwodnej.
Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 039/Org/SG Dowódca MW Rozkazem nr 041/Org z dnia 05.08.1972 r. polecił sformować Poligon Kontrolno-Pomiarowy Marynarki Wojennej na bazie istniejącego Poligonu Torpedowego MW oraz podległych KPW Gdynia Brzegowej Stacji Demagnetyzacji Okrętów i Stacji Pomiaru Pól magnetycznych. Komendantem nowo sformowanego PK-P MW został kmdr por. Jan HANYŻ. Poligon został rozlokowany w bud. nr 339 przy basenie nr VIII oraz na obiekcie I Torpedowni PW Gdynia. W tym samym roku w strukturze Poligonu została utworzona Stacja Kontrolno-Pomiarowa Pola Hydroakustycznego i Hydrodynamicznego Okrętów.
Kolejne lata przynoszą dalszy rozwój Poligonu. Powstają następne stacje kontrolno-pomiarowe, tj. pola magnetycznego na samochodzie, pola elektrycznego, pola cieplnego, skutecznej powierzchni odbicia oraz stacja diagnostyczna systemów magnetycznych.
W grudniu 1990 roku na stanowisko komendanta Poligonu został wyznaczony kmdr ppor. Karol PLUSZYŃSKI. W następnych latach Poligon przechodził kolejne zmiany etatowe. W lipcu 2006 roku został przeniesiony z bud. nr 339 do nowego bud. nr 375 przy basenie nr X PW Gdynia, w którym rozlokowane zostały Stacja Demagnetyzacyjna i Stacja Diagnostyczna.Odznaka pamiątkowa

Decyzją Nr 510/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono odznakę pamiątkową Poligonu Kontrolno-Pomiarowego Marynarki Wojennej, która jest honorowym wyróżnieniem nadawanym za szczególne osiągnięcia w służbie wojskowej, wysokie wyniki szkoleniowe oraz działalność społeczną pomnażającą dorobek i tradycje Poligonu Kontrolno-Pomiarowego Marynarki Wojennej. Jest wyrazem pogłębiania procesów integracyjnych, więzi i zwartości Sił Zbrojnych.


Przeznaczenie i główne zadania

PK-P MW jest jednostką wsparcia bojowego , przeznaczoną do planowania i realizowania działalności związanej z pomiarami i minimalizacją pól fizycznych oraz demagnetyzacją okrętów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych