BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Wojskowa
Asysta Honorowa

 

 

 

 

 

WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

 

 

Funkcję Dowódcy Garnizonu Gdynia sprawuje Dowódca 3. Flotylli Okrętów w Gdyni kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec. Funkcję Komendanta Garnizonu Gdynia sprawuje Komendant Portu Wojennego Gdynia  kmdr Jarosław Wypijewski.

Wszelkie informacje dotyczące kierowania Wojskowej Asysty Honorowej znajdują się na stronie internetowej Komendy Portu Wojennego Gdynia, pod linkiem http://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/index.html w zakładce "Wojskowa asysta honorowa".

Wnioski o skierowanie Wojskowej Asysty Honorowej, znajdują się po linkiem: http://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/37.html. Natomiast wnioski o skierowanie Wojskowej Asysty Honorowej na uroczystości pogrzebowe znajdują się pod linkiem: http://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/39.html.

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych