BIP
3 FLOTYLLA OKRĘTÓW
Szef Sztabu


 

Szef Sztabu 3. Flotylli Okrętów

 

 

 

Komandor Włodzimierz KUŁAGIN urodził się 17 grudnia 1967 roku w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1991 roku rozpoczął służbę w 13. Dywizjonie Trałowców 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu na stanowisku dowódcy działu artylerii i broni podwodnej na ORP „Albatros”. W trakcie służby w 9. FOW dowodził kolejno ORP „Wigry” i ORP „Flaming” a następnie w latach 2004 – 2006 był dowódcą 13. dTR. W sierpniu 2006 roku został wyznaczony na stanowisko szefa ośrodka wojny minowej w Centrum Operacji Morskich. W latach 2008 – 2014 zajmował stanowiska w Dowództwie Marynarki Wojennej a następnie w Inspektoracie MW DG RSZ w Warszawie. W 2010 roku pełnił służbę w Sojuszniczej Misji Szkoleniowej - NATO Training Mission (NTM-I) w Iraku. W latach 2014 – 2017 był Zastępcą NPŁ przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacji w Norfolk i jednocześnie polskim oficerem łącznikowym przy Sztabie Połączonym SZ USA w Suffolk.
 

Po powrocie do kraju, Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 568 z dnia 28 lutego 2018 roku, został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 3. Flotylli Okrętów.

Kmdr Włodzimierz KUŁAGIN został odznaczony srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, złotym medalem: „Za zasługi dla obronności kraju”, srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Gwiazdą IRAKU”, medalem NATO NTM-I oraz medalem Departamentu Obrony USA za Chwalebną Służbę – Defense Meritorious Service Medal.
Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Interesuje się historią i filmem.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych